30 Νοεμβρίου 2014

Δεν είναι εγωιστικό που θέλω να φεύγω και να πηγαίνω όπου το απαιτούν οι ανάγκες μου, χωρίς να υπολογίζω ποιους, και αν και τι (θα) μένει πίσω.. Εγωιστικό είναι να "απαιτώ" να μ' ακολουθείς συνέχεια, σε κάθε επιλογή μου. Και εσύ, κι εκείνος και ο όποιος...
Δεν μπορώ να θάψω όνειρα για κανέναν, δε θα το έκανα..
Με συγχωρείς,
με συγχωρείτε.